Detalji pretrage
{{priceSearchCriteria.departureLocations[0].name}} - {{arrivalLocation}} , {{priceSearchCriteria.night}} Noći , {{priceSearchCriteria.adult}} Odrasli , {{priceSearchCriteria.adult}} Odrasli , {{priceSearchCriteria.childAges.length}} Dijete , {{adultCount}} Odrasli , {{adultCount}} Odrasli , {{childCount}} Dijete , {{infantCount}} Beba
{{getRoomCount()}} Soba - {{getAdultCount()}} Odrasli - {{getChildCount()}} Djeca
×
Odrasli
Djeca
UzrastDjece
Podijeli
HUNGUEST HOTEL SUN RESORT
CRNA GORA - HERCEG NOVI
Vrsta sobe
Usluga
Uslovi
Cijena
Vrsta sobe{{room.roomName}}
Usluga{{offer.rooms[0].boardName}}
Uslovi
Cijena