Premium uslovi putovanja, u ponudi su samo za programe putovanja u kojima je naznačeno da postoji mogućnost uplate PREMIUM USLOVA PUTOVANJA.
Ugovaranjem Premium uslova putovanja  Putnik se obavezuje da uplati iznos od 5% od ukupne cijene  aranžmana i time obezbeđuje privilegovane uslove rezervacije putovanja i stiče  mogućnost otkaza putovanja bez obaveze plaćanja naknade  Organizatoru putovanja i primjene standardne otkazne skale.

Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora i uplatom akontacije u visini od 10%  od cijene aranžmana.  Ostatak obavezne akontacije do 30% ugovorene cijene, obavezan je uplatiti u roku od 60 dana, računajući od dana zaključenja Ugovora. Putnik je obavezan ukupan iznos cijene aranžmana izmiriti najkasnije 15 dana prije početka putovanja.

Uplatu iznosa od 5% vrijednosti aranžmana Putnik može izvršiti odmah po rezervaciji putovanja ili najkasnije u roku od 7 dana od dana zaključenja Ugovora.

Prekoračenjem ovog roka za uplatu Putnik  gubi mogućnost ugovaranja Premium uslova otkaza i na rezervaciju se primjenjuju uslovi i rokovi koji se odnose na standardne uslove otkaza putovanja definisane u Općim uslovima putovanja.

Putnik koji ugovori Premium uslove otkaza, ima pravo jednostranog otkaza putovanja, podnošenjem pismenog otkaza Organizatoru do 10 dana prije dana planiranog početka putovanja, bez obaveze navođenja razloga za otkazivanje putovanja.

U tom slučaju, Organizator će Putniku izvršiti povrat cjelokupno uplaćenog novčanog iznosa, osim iznosa u visini  5% vrijednosti ugovorenog aranžmana, koji je uplaćen po osnovu Premium uslova putovanja.

Ako se putovanje otkaže 9 do 0 dana prije početka putovanja ili neposredno na polasku ili u toku putovanja, naknada za otkaz putovanja iznosi  100% ukupne cijene aranžmana.